วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ น.ส.สิดาพร ลีลาเลิศ

ชื่อเล่น ส้ม

ที่อยู่ 53 ม.9 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ชอบตัวการ์ตูน มินนี่ (Minnie)

คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด